Przypowieść o talentach z Teatrzykiem EDEN

Nasza Ochronka znów na chwilę stała się sceną teatralną i widownią. W środę gościliśmy ponownie teatrzyk Eden, który przybliżył nam tym razem biblijną “Przypowieść o talentach”. Dla dzieci to wspaniała okazja nauki właściwych zachowań, umiejętności postrzegania siebie i innych, nabywania dobrych przymiotów poprzez oglądanie, słuchanie, a także aktywne uczestnictwo w wydarzeniach teatrzyku Eden.

SŁUCHAM BOGA – biblijny potop z Teatrzykiem EDEN

Być sprawiedliwym, dobrym, życzliwym… słuchać Boga, kierować się Jego wolą, mieć czyste serce… albowiem Ci Boga oglądać będą.
/ z ośmiu błogosławieństw/

Bóg codziennie nas doświadcza wyznaczając coraz to nowsze zadania. Zawsze daje jednak tyle ile możemy unieść na swoich ramionach a wszystko co pochodzi od Niego jest potrzebne i dobre. Nie zawsze rozumiemy wolę Bożą i wielokrotnie nie zgadzamy się na to co przynosi nam codzienność. Próbujemy stać się mądrzejsi od naszego Stwórcy, choć powinniśmy ufać i wierzyć…. ale przede wszystkim posiąść umiejętność poznania kiedy do nas mówi Bóg, a nie chaos i zgiełk dzisiejszego świata.

Spektakl, przedstawiony przez Teatrzyk Eden z niedalekiej Wieliczki, przybliżył dzieciom historię biblijnego potopu. Poprzez alegorię do tych wydarzeń szukaliśmy scen w naszym życiu jak stać się lepszym człowiekiem, ufnym, posłusznym woli Bożej. W jaki sposób właściwie “słuchać” i szukać dobra wokół nas aby nim się kierować.

Kurs Małego Misia Ratownika

galeria>>

Dyplomy Małego Misia Ratownika rozdane. Dzisiaj w naszym przedszkolu odbyły się bardzo ciekawe i dydaktyczne zajęcia kursu pierwszej pomocy. Dzieci uczestniczyły z ogromnym zaangażowaniem w podstawowych działaniach ratujących życie. Mogły także posłuchać własnego serduszka, okryć się folią termoizolacyjną, dokonać resuscytacji, ułożyć kolegę w pozycji bocznej ustalonej….

Bal pracusia

galeria >>

galeria >>

Przedszkole dla dziecka jest małym startem w życiu. Tutaj uczy się, obserwuje świat i nabiera pierwszych pomysłów, które realizować będzie w przyszłości. Dlatego na zajęcia zapraszani są Rodzice, którzy prezentują  swoją pracę zawodową. Dzieci zawsze aktywnie w nich uczestniczą. Dzisiaj, podczas „Balu pracusia” to one zaprezentowały ciekawe zawody. Był policjant, nauczyciel, strażak, fryzjer , kucharz, kolejarz, lekarz, baletnica, malarz a nawet król. Potem była zabawa i wiele radości.

Imieniny Pani Dorotki

galeria >>

Dorota – znaczy “dar od Boga”. Z okazji imienin Pani Dorotki, kierując nasze serca do nieba, składamy serdeczne życzenia opieki i łask Bożych, samych pięknych chwil w zdrowiu i radości. Niech patronka – św. Dorota wyprasza zdroje wszelkich  łask.

Pamiętając, że św. Dorota jest patronką ogrodników, botaników, kwiaciarzy na scenę w tym wyjątkowym dniu wkroczyły dzieci odpowiednio przebrane,  z wierszami, śpiewem i radosnym sercem.