Modlitwa dziecka

Błogosławiony Edmundzie proszę Cię,
Bądź ze mną dziś przez cały dzień.
Być blisko Boga wciąż mnie ucz,
bo to najlepszy do Nieba klucz.

Być dobrym dla wszystkich pomóż mi.
Będę Cię kochać – przyrzekam Ci.
Wstaw się, by Bóg wysłuchał mnie
w sprawach, o które modlę się….

Amen.