Modlitwa za wstawiennictwem Bł. Edmunda

     Boże, Ojcze Niebieski, dawco i źródło wszelkiego dobra, proszę Cię za wstawiennictwem Błogosławionego Edmunda, który całym sercem Cię miłował, w Tobie bezgranicznie pokładał nadzieję i niczego w swym życiu Ci nie odmówił, o udzielenie mi łaski …………………………………….
Ufając w pośrednictwo Niepokalanej Służebnicy Pańskiej, błagam, by błogosławiony Edmund, opiekun dzieci, ubogich i chorych, stał się dla Ludu Bożego świętym orędownikiem
we wszystkich jego potrzebach. Amen.

Ojcze nasz…                                                                                                                                                 Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

      Boże, Ty powołałeś Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, aby stał się świeckim apostołem polskiego ludu. Wybrałeś go, aby dla wszystkich był odzwierciedleniem Chrystusowej miłości przez posługę dzieciom, ubogim i chorym.
Za jego wstawiennictwem prosimy Ciebie, Boże Wszechmogący,
o łaskę……………………………………….
Spraw, niech przykład życia bł. Edmunda, wielkiego syna polskiej ziemi, pogłębia w naszych sercach ufność i wiarę, otwierając na potrzeby bliźnich.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Boże, Ojcze miłosierdzia, za natchnieniem Twojej łaski bł. Edmund Bojanowski, zapatrzony
w Niepokalaną Służebnicę Pańską był przedłużeniem Twego opatrznościowego działania
w świecie. Za jego przyczyną prosimy Cię o wysłuchanie naszych próśb ………………………..
Spraw, najłaskawszy Ojcze, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. Uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą, a jego przykład i wstawiennictwo niech umocnią nasze serca w czynnym przekształcaniu świata w duchu  Chrystusowym. Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…