SŁUCHAM BOGA – biblijny potop z Teatrzykiem EDEN

Być sprawiedliwym, dobrym, życzliwym… słuchać Boga, kierować się Jego wolą, mieć czyste serce… albowiem Ci Boga oglądać będą. / z ośmiu błogosławieństw/

Bóg codziennie nas doświadcza wyznaczając coraz to nowsze zadania. Zawsze daje jednak tyle ile możemy unieść na swoich ramionach a wszystko co pochodzi od Niego jest potrzebne i dobre. Nie zawsze rozumiemy wolę Bożą i wielokrotnie nie zgadzamy się na to co przynosi nam codzienność. Próbujemy stać się mądrzejsi od naszego Stwórcy, choć powinniśmy ufać i wierzyć…. ale przede wszystkim posiąść umiejętność poznania kiedy do nas mówi Bóg, a nie chaos i zgiełk dzisiejszego świata.

Spektakl, przedstawiony przez Teatrzyk Eden z niedalekiej Wieliczki, przybliżył dzieciom historię biblijnego potopu. Poprzez alegorię do tych wydarzeń szukaliśmy scen w naszym życiu jak stać się lepszym człowiekiem, ufnym, posłusznym woli Bożej. W jaki sposób właściwie “słuchać” i szukać dobra wokół nas aby nim się kierować.