Skrzynka Intencji

Dzieci jako istoty niewinne mają wielki dar wypraszania u Boga wszelkich łask.

Stanowiąc razem z dziećmi grupę modlitewną
za wstawiennictwem Maryi i Ojca Edmunda modlimy się codziennie w intencjach,
które przynosicie Kochani Rodzice.
Intencje możecie wkładać do skrzyneczki
w szatni lub wysyłać za pomocą maila na adres:

skrzynka@ochronka.com