Statut

Statut Przedszkola Publicznego im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w Krakowie

jako Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/17 Przełożonej Prowincji Krakowskiej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP
z dnia 25 listopada 2017 r.


>> do pobrania