Szczegółowy rozkład dnia

Przedszkola Publicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w Krakowie

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i przedszkoli
(Dz. U. z 2017 r. poz. 649)

7:00 – 8:20Schodzenie się dzieci.

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów. Praca indywidualna i zespołowa. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę, czynności porządkowe.
8:20-8:35 Ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Ćwiczenia poranne prowadzone z dziećmi 5 i 6 letnimi lub zabawa z określonym elementem ruchu realizowana z dziećmi 3 i 4 letnimi.
8:35-8:45Przygotowania do śniadania.

Czynności osobiste i higieniczne. Modlitwa przed posiłkiem.
8:45 – 9:15Śniadanie.

Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia. Eksponowanie pracy dyżurnych. Modlitwa po posiłku. Czynności osobiste i higieniczne.
9:15 - 9:25Wspólna modlitwa dzieci.

Dni tygodnia wg wskazań bł. Edmunda Bojanowskiego.
9:25-11:45Zajęcia wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze.

• Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
• Zajęcia programowe prowadzone z całą grupą będące realizacją treści edukacyjnych wynikających z przyjętego w "Ochronce" programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia specjalistyczne i wspomagające proces rozwojowy dzieci w zakresie rytmiki z akompaniamentem oraz tańca i gimnastyki korekcyjnej. Katecheza.
• Pobyt w łazience – czynności osobiste i higieniczne oraz przygotowanie do wyjścia na powietrze.
• Pobyt w szatni – ubieranie się. Pobyt na powietrzu. Przypominanie o zasadach bezpiecznej zabawy. Korzystanie ze sprzętu terenowego i zabawek ogrodowych. Zabawy dowolne dzieci (indywidualne i zespołowe) oraz inspirowane przez nauczycielkę. Gry i zabawy sportowe. Obserwacje przyrodnicze i inne. Prace porządkowo-gospodarcze w ogrodzie. Powrót do przedszkola, rozbieranie się w szatni.
• Zabawy ruchowe z określonym elementem ruchu
• Spacery, wycieczki.
11:45 – 11:55Przygotowanie do obiadu.

Porządkowanie sali. Eksponowanie pracy dyżurnych. Czynności osobiste i higieniczne. Modlitwa przed posiłkiem.
11:55 – 12:00Modlitwa Anioł Pański, czytanie fr. Pisma Świętego.
12:00 – 12:40Obiad.

Modlitwa po posiłku. Eksponowanie pracy dyżurnych. Czynności osobiste i higieniczne.
Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.
12:40 – 14:30Odpoczynek poobiedni.
Młodsze dzieci: Leżakowanie
Starsze dzieci: Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych i czytanych przez nauczyciela.
Cd. zajęć edukacyjnych: Praca indywidualna i grupowa. Zabawy dowolne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym (swobodne, zorganizowane). Spacery, wycieczki.
14:30 – 14:40Przygotowanie do podwieczorka.

Czynności osobiste i higieniczne. Eksponowanie pracy dyżurnych. Modlitwa przed posiłkiem.
14:40 – 15:10Podwieczorek.

Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.
15:10 – 17:00Rozchodzenie się dzieci.

Refleksja nad własnym zachowaniem. Zajęcia sportowe wspomagające proces rozwojowy dzieci, rewalidacyjne i specjalistyczne. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów. Praca indywidualna i zespołowa. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę, czynności porządkowe. Pobyt na świeżym powietrzu.

Czas realizacji Podstawy programowej wychowania przedszkolnego to pięć godzin z codziennego pobytu dziecka w przedszkolu – od godziny 8°°do 13°°.