Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

W roku szkolnym 2017/2018 “Ochronka” Publiczna im. bł. Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w Krakowie  współpracuje ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną Dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym.

OPIEKA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU:
mgr Wanda Papugowa – psycholog

DYŻUR PEŁNIONY JEST W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:  

27.09. 2017 r.   – 8.00-12.00

25.10.2017 r.   – 13.00-17.00

29.11.2017 r.   – 8.00 -12.00

27.12.2017 r.   – 13.00-17.00

24.01.2018 r.   – 8.00 -12.00

28.02.2018 r.    – 13.00-17.00

28.03.2018 r.   – 8.00 -12.00

25.04.2018 r.   – 13.00-17.00

30.05.2018 r.   – 8.00 -12.00

27.06.2018 r.   – 13.00-17.00

OPIEKA LOGOPEDYCZNA W PRZEDSZKOLU:
mgr Paulina Rutka– logopeda

DYŻUR PEŁNIONY JEST WE WTOREK  W GODZINACH 7.30 – 10.30